دفتر طلاق اسماعیل آباد,دفتر ازدواج اسماعیل آباد

دفتر طلاق اسماعیل آباد,دفتر ازدواج اسماعیل آباد,دفتر طلاق اسماعیل آباد,دفتر ازدواج اسماعیل آباد با تخفیف ویژه مشاوره رایگان,09381024452-آقای نوری,شبانه روزی کارشناسان مجرب,دفتر طلاق محدوده اسماعیل آباد,دفتر ازدواج محدوده اسماعیل آباد, دفتر طلاق منطقه اسماعیل آباد,دفتر ازدواج منطقه اسماعیل آباد,دفتر طلاق,دفتر ازدواج,دفترخانه ازدواج,دفترخانه طلاق,دفترخانه ازدواج در اسماعیل آباد,دفترخانه طلاق در اسماعیل آباد,دفترخانه ازدواج و طلاق با نرخ اتحادیه,دفترخانه ازدواج موقت در اسماعیل آباد,دفترخانه ازدواج دائم در اسماعیل آباد,دفترخانه ازدواج دائم منزل,دفترخانه ازدواج موقت منزل,ازدواج سفید-ازدواج صوری-ازدواج مجدد-اجرا گذاشتن مهریه,دفترخانه ازدواج دائم منزل در اسماعیل آباد,

وظیفه دفتر طلاق چیست؟

دفتر طلاق،باید در ثبت طلاق گواهی عدم امکان سازش (مخصوص طلاق توافقی و یا طلاق به تقاضای مرد ) و لازم ضروری حکم دادگاه (در طلاق به تقاضای زن ) را مطالبه و اخذ نمایند.( ماده ۲۴ ) در قوانین سابق نیز در صورت عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش،مجازات سلب صلاحیت برای سردفتر منظور شده بود.,دفتر ازدواج,
دفتر طلاق،باید در ثبت طلاق گواهی معتبر پزشکی مبنی بر بارداری یا عدم بارداری زوجه را مطالبه و بایگانی نمایند.( ماده ۳۱ ) ماده ۳۱ قانون جدید حمایت از خانواده بیان میدارد : ” ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است،مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند ” بنا بر ظاهر ماده مذکور،در صورت اظهار زن و مرد و اتفاق نظر آنان مبنی بر وجود جنین،نیازی به اخذ گواهی تائیدیه بارداری نیست ولی در صورت اظهار زن و مرد بر عدم بارداری و یا اختلاف نظر آنان،اخذ گواهی پزشکی ضرورت دارد.

عدم حضور زن در دفترخانه برای ثبت طلاق چه حکمی دارد؟

در موارد عدم حضور زن در دفترخانه برای ثبت طلاق مراحل زیر پیش بینی شده است :در صورتی که گواهی عدم امکان سازش به درخواست مرد برای طلاق صادر شده باشد و زن ناچار است از تصمیم او تبعیت کند و برای جاری شدن صیغه طلاق،در تاریخ مشخص،در دفتر ثبت طلاق حاضر شود.در صورتی که زن ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود،دفتردار اخطاریه حضور را هم برای مرد و هم برای زن ارسال می کند.در صورتی که باز هم زن در دفتر خانه حضور پیدا نکرد،صیغه طلاق بدون حضور او جاری خواهد شد و این موضوع به اطلاع او می رسد.فاصله زمانی بین ارسال اخطاریه و اجرای صیغه طلاق نباید کمتر از یک هفته باشد

عدم حضور مرد در دفترخانه برای ثبت طلاق چه حکمی دارد؟

در موارد عدم حضور مرد در دفترخانه برای ثبت طلاق شرایط زیر پیش بینی شده است : درصورتی که زوجه با توجه به حق طلاقی که در عقد ازدواج دارد،موفق به دریافت گواهی عدم امکان سازش شود،باید ظرف مهلت مقرر گواهی را به دفترخانه ارائه دهد و مرد نیز باید برای ثبت طلاق به دفترخانه برود.در صورتی که مرد از رفتن به دفترخانه خودداری کند،دفتردار موضوع عدم حضور مرد برای ثبت طلاق را به دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش اطلاع می دهد.بعد از این زن باید از دادگاه بخواهد که مرد را برای اجرای صیغه طلاق احضار کند.در صورتی که بعد از ارسال احضاریه،باز هم زوج از حضور خودداری کند،دادگاه با رعایت شرعیات،صیغه طلاق را بدون حضور مرد جاری می کند و دستور ثبت آن را به دفتر ثبت طلاق می دهد.هم چنین دادگاه به دفترخانه دستور می دهد بعد از ثبت طلاق،موضوع ثبت طلاق را به زوج اعلام کند.

در صورتی که زوج در دفتر ثبت طلاق حاضر شود ولی باز هم از اجرای صیغه طلاق خودداری کند،به ترتیب بالا عمل خواهد شد.یعنی دفتردار مراتب را به دادگاه اطلاع می دهد،سپس زوجه درخواست اجرای صیغه طلاق می کند و اگر مرد همچنان از اجرای صیغه طلاق خودداری کرد،دادگاه صیغه بدون او را جاری می کند.

نکته ایی که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که این شرایط در موردی است که زن وکالت در طلاق دارد یعنی مرد به او حق طلاق داده است,دفتر طلاق,

عدم حضور زن و شوهر در دفترخانه برای ثبت طلاق توافقی چه حکمی دارد؟

وقتی گواهی عدم امکان سازش که بابت طلاق توافقی صادر شده است زن و شوهر باید در تاریخ مشخص شده در دفترخانه برای ثبت طلاق حضور پیدا کنند.در صورت عدم حضور زن وشوهر در دفترخانه برای ثبت طلاق،دفتردار برای هر دوی زن و شوهر اخطاریه ای صادر می کند و از طرفین می خواهد که برای جاری شدن صیغه طلاق در دفترخانه حضور پیدا کنند.
در صورتی که یکی از زن یا شوهر در دفترخانه برای ثبت طلاق توافقی حاضر نشود،دیگر امکان ثبت طلاق بدون حضور او وجود ندارد و اجرای صیغه طلاق و امضا دفتر اوراق مربوط به طلاق منتفی می شود.

حق طلاق چیست؟

اعطا نمودن حق طلاق از طرف مرد به زن به شکل یک سند تک برگی تحت عنوان وکالت نامه می باشد که در دفاتر اسناد رسمی و نه دفاتر ازدواج و طلاق تنظیم می شود.اشتباها برخی از زوجین برای دادن حق طلاق به دفترخانه ای که ازدواج آن ها را ثبت کرده مراجعه می کنند.در صورتی که باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم این وکالت نامه رجوع نمایند.محتوای وکالت نامه یا همان حق طلاق بیانگراین امر است که زوج به زوجه وکالت تام الاختیار می دهد که هر زمان اراده کند حتی بدون داشتن هیچ بهانه ای،بتواند خود را مطلقه کند.تنها در صورتی که مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد یا در زمان جاری شدن صیغه نکاح به زن انتقال می دهد،این حق در دفتر ثبت ازدواجی که سند عقدنامه را صادر می کند ثبت شده و در قسمت انتهایی عقد نامه در صفحه توضیحات نوشته می شود.در دیگر مواردی که زوج بعد از عقد،قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.به بیانی دیگر مرجع صدور حق طلاق پس از عقد،دفاتر اسناد رسمی می باشد.

حال پرسشی که اینجا مطرح می شود این است که پس از صدور سند وکالت نامه حاوی حق طلاق برای زن،این حق چگونه اعمال می شود وزن چگونه می تواند طلاق بگیرد؟ آیا می تواند با در دست داشتن وکالتنامه حق طلاق به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق برود و طلاقنامه دریافت کند؟ خیر.

مطابق قانون حمایت خانواده بدون حکم دادگاه هیچ دفتری حق ثبت طلاق را نداشته،حتی اگر مرد به زن برای طلاق،وکالت تام الاختیار داده باشد.از این رو زن باید برای اعمال نمودن حق طلاق خود به نزدیک ترین دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کرده و گواهی عدم امکان سازش،دریافت کند.مساله ای که وجود دارد این است که حضور داشتن هر دو نفر (زوج و زوجه) برای صدور گواهی عدم امکان سازش لازم و ضروری است.زیرا گواهی عدم امکان سازش که در واقع همان طلاق توافقی رایج است نیازمند توافق هر دوطرف زن و شوهر است.این در صورتی است که در اکثر مواقع زن از شوهر حق طلاق را می گیرد تا بتواند بدون حضور شوهرش بتواند طلاق خود را بگیرد.در این موارد خانم هایی که حق طلاق دارند وقتی با ایراد گرفتن کارمندان دادگاه مبنی بر الزام حضور شوهر روبرو می شوند سریعا بیان می دارند که حق طلاق دارند و یا وکالت تام در طلاق گرفته اند.ولی تنها داشتن حق طلاق مشکل آنها را برطرف نمی کند

وظیفه دفتر ازدواج (وظایف دفتر ازدواج ) چیست؟

مطالبه و اخذ گواهی پزشکی معتبر مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماریهای مسری ( سیفلیس،تالاسمی و..) و نیز واکسیناسیون زوجین،قبل از ثبت ازدواج (ماده ۲۳ ).فهرست بیماریهای مد نظر قانون از سوی وزارت بهداشت به دفاتر اعلام میگردد.و قانون سابق مبنی بر اخذ گواهی تزریق واکسن ضد کزاز بانوان نیز در حال حاضر منسوخ شده و تصویب آئین نامه جدید موارد مبهم را مشخص خواهد نمود.تبصره ماده مذکور در بدعتی جدید این اجازه را به دفاتر ازدواج داده تا در صورتی که گواهی های صادره بر وجود اعتیاد و یا بیماری زوجین دلالت کند،با اطلاع طرفین،ازدواج را ثبت نماید.

متخلف از انجام وظیفه مورد اشاره،در قوانین سابق با مواردی همچون حبس تادیبی،جریمه نقدی و انفصال موقت و نهایتا” با رعایت شرایط و دفعات ارتکاب تخلف به لغو پروانه سردفتری محکوم می شد.و مورد اخیر با توجه به حساسیت های شغلی عزیزان سردفتر و موقعیت اجتماعی ایشان،نسبت به قانون جدید،به نظر نزدیکتر به صواب بود.

در اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی،دفاتر ازدواج مکلفند قبل از ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی اجازه نامه مخصوص دولت ( وزارت کشور ) را اخذ نمایند.
با توجه به عدم نسخ ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳در خصوص ازدواج مجدد،دفانر ازدواج کما فی السابق مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان متاهل،حکم صادره از سوی دادگاه خانواده در خصوص تجویز ازدواج مجدد را مطالبه نمایند.

در قانون سابق برای سردفتری که بدون اخذ حکم دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد میکرد مجازات حبس تا یکسال و تعقیب کیفری وی (حتی در صورت گذشت همسر اول مرد ) پیش بینی شده بود.,دفتر ازدواج,

طلاق توافقی چیست و چگونه است؟

طلاق توافقی نوعی از طلاق است که در آن زوج و زوجه (زن و شوهر) بنا به هر دلیلی به این نتیجه می رسند که دیگر امکان ادامه زندگی مشترک برایشان مقدور نیست و تصمیم به جدایی و طلاق می گیرند و برای این منظور،در ارتباط با کلیه مسائل مربوط به زندگی مشترک و دیون و تکالیف آن مانند: حضانت فرزند یا فرزندان مشترک،نفقه زوجه و فرزندان،جهیزیه،اجرت المثل دوران زوجیت (در صورت وجود) و همچنین شاید از همه چالش بر انگیزتر،در مورد مهریه،با یکدیگر به تفاهم و توافق می رسند.مواردی که زوجین در مورد آن تفاهم دارند برای دادگاه نیز محترم و قابل قبول خواهد بود و در گواهی عدم امکان سازش که از سوی دادگاه صادر می شود،موارد توافق شده زوجین قید می شود.

برای اقدام به طلاق اگر توافقی باشد زوجین با سند ازدواج و شناسنامه و کارت ملی به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه می کنند و دادخواست مورد توافق خود را ارائه می نمایند و معمولاً یکی دو روز بعد بوسیله پیامک نشانی دادگاه و روز و ساعتی که باید در دادگاه خانواده حضور پیدا کنند به اطلاع زوجین می رسد.در روز و ساعت موعود به موضوع رسیدگی میشود و معمولاً قاضی دادگاه از نظرات مرکز مشاوره هم استفاده می کند و تصمیم گیری می نماید.تصمیم نهایی دادگاه وقتی قطعی شود بزوجین داده میشود.آنگاه آنها با دادنامه قطعی شده صادره به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه می کنند.بدیهی است اولاً دادنامه باید قطعی شده باشد،ثانیاً سند ازدواج یا رونوشت مصدق سند ازدواج و شناسنامه و کارت ملی بایستی همراه زوجین باشد.زوجه گواهی عدم بارداری که مدت آن به یک ماه نرسیده باشد از پزشکی قانونی یا پزشک متخصص زنان اخذ نماید و به دفتر ازدواج ارائه دهد.شهود هم داشته باشند.همانطور که در موقع ازدواج شاهد لازم است بهنگام طلاق نیز شاهد ضروری است که شاهد طلاق باید مرد و به عدالت متصف باشد.لذا لازم است در معروفیت محلی و حسن شهرت و پاکی آنان دقت شود.زوجه نیز نباید در عادت ماهانه باشد بعبارتی موقع اجرای صیغه طلاق زن باید در طهر غیرمواقعه باشد.
بهترین کار این است که پس از دریافت تصمصم نهایی دادگاه(دادنامه) آنرا به دفتر طلاق بیاورید و ضمن توجیه شدن با شرایط و لوازم طلاق دفتر طلاق برای شما وقت اجرا و ثبت طلاق را تعیین نماید.
در طلاق هایی که تفاهم نباشد مثلاً مرد یکطرفه بخواهد همسرش را طلاق دهد یا زن بعلت عسر و حرج بخواهد طلاق بگیرد احتیاج نیست که همسر همراهی کند و مرد یا زن به تنهایی مراجعه می کنند.

ازدواج دائم چیست؟

ثبت ازدواج دائم،برای مردان الزامی است و در حالت کلی ثبت ازدواج موقت لازم نیست مگر با توافق زن و مرد و یا باردار شدن زن.

ولی از آنجا که ثبت ازدواج دائم اجباری است و عدم ثبت برای مرد مجازات زندان در پی خواهد داشت،مردان به دو روش این ازدواج را ثبت می کنند:

یا اینکه به دادگاه مراجعه کرده و اجازه ازدواج مجدد را از دادگاه میگیرند که در صورتی دادگاه اجازه میدهد که مرد بتواند عدم تمکین زن را اثبات کند.
یا ازدواج به صورت عادی انجام میشود و سپس زن دوم از مرد شکایت میکند تا ازدواج را ثبت کند.

ازدواج موقت چیست؟

در صورتیکه شوهر قصد ازدواج مجدد چه به صورت دائم و چه به صورت موقت را داشته باشد باید حتما اجازه همسر اول خود را داشته باشد و اگر بدون اجازه زن باشد همسر اول میتواند با توجه به شروط ضمن عقد طلاق بگیرد.

به دلیل اینکه اثبات ازدواج مجدد مرد در موارد بسیاری دشوار میباشد،معمولا زنان به نتیجه ای نمی رسند.دلیل آنهم این است که ازدواج موقت نیازی به ثبت ندارد و زن نمیتواند از طریق دفترخانه آنرا اثبات کند.

در ازدواج موقت زن و مرد میتوانند شرط کنند که ماهیانه به زن نفقه تعلق بگیرد ولی در صورت فوت مرد و یا زن،هیچکدام از دیگری ارث نمیبرند.

ازدواج مجدد چیست؟

عواملی که به مرد اجازه میدهد تا ازدواج مجدد داشته باشد:

 1. عقیم بودن زن (باردار نشود.)
 2. رضایت همسر اول
 3. مفقودالاثر شدن زن (به صورتی که دیگر خبری از زن نباشد.)
 4. ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج (به صورتیکه دیگر قابل درمان نباشد.)
 5. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی (تمکین خاص)
 6. عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام به تمکین وی
 7. ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
 8. محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال تبدیل می‎شود،است.

شروط ۱۲ گانه در ازدواج مجدد چیست؟

 1. اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را ندهد.
 2. اگر زن بتواند سوء رفتار مرد (فحش دادن،توهین،کتک زدن و یا تهدید) را اثبات کند.
 3. اگر مرد بیماری خطرناکی که قابل درمان نباشد داشته باشد.
 4. اگر مرد دیوانه باشد و امکان برهم زدن عقد وجود نداشته باشد.
 5. مرد به کاری اشتغال داشته باشد که مخالف آبروی زن باشد.
 6. محکوم شدن مرد به مجازات ۵ سال حبس و یا بیشتر.
 7. اعتیاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به زندگی آسیب وارد شود.
 8. غیبت و ترک زندگی از طرف مرد به مدت شش ماه پشت هم.
 9. محکومیت مرد به هر جرم و مجازات.
 10. بچه دار نشدن مرد بعد از گذشت پنج سال.
 11. مفقود الاثر شدن مرد بعد از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه.
 12. ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر خود.

حق تعیین مسکن در سند ازدواج چیست؟

زمانیکه میخواهند سند ازدواج را تنظیم کنند،زن میتواند برای خود حق تعیین مسکن را در نظر بگیرد.
اگر زن حق تعیین مسکن داشته باشد،میتواند به مرد بگوید که مثلا در شهر تهران باید خانه فراهم کنی.اگر مرد بخواهد در شهر دیگری بدون رضایت زن خانه بگیرد،زن میتواند به آنجا نرود و نفقه خود را هم مطالبه کند.

حق کار در ازدواج چیست؟

در صورتیکه زن در سند ازدواج برای خود حق کار را قید کند،میتواند به هرکاری میخواهد،اشتغال داشته باشد.

به هیچ عنوان مرد نمیتواند بعد از ازدواج،مانع از کار کردن زن شود.

ازدواج صوری چیست؟

معمولا ازدواج صوری در زمانی اتفاق میفتد که زن و مردی،قصد محاجرت به یک کشور خارجی را دارند.

برایتان مثالی میزنم: مردی برنده لاتاری آمریکا شده است.اگر مرد بخواهد به کشور آمریکا برود میتواند زن خود را هم با خود به آمریکا ببرد.ولی ممکن است که مرد مجرد باشد.ممکن است این مرد به شرط گرفتن پول از یک خانم،با او ازدواج کند تا خانم را به همراه خود و به عنوان همسر خود با آمریکا ببرد و زمانی که به آنجا رسیدند از هم طلاق بگیرند.این یک نمونه ازدواج صوری است.

ازدواج سفید چیست؟

منظور از ازدواج سفید،زندگی مشترک زن و مرد بدون ازدواج رسمی است.یعنی به گونه ای که زن و مرد بدون اینکه خطبه عقد یا صیغه بین شان خوانده شود برای زندگی زیر یک سقف می روند.

دختر و پسر به عنوان هم خانه با یکدیگر زندگی می کنند،بی آنکه میان آن ها پیوند رسمی ازدواج و رابطه زن و شوهری باشد و در بیشتر مواقع هم پدر و مادرها از این موضوع بی اطلاع هستند.

اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره چیست؟

اگر دختری باکره باشد،(ازدواج نکرده باشد) و بخواهد برای بار اول ازدواج کند،حتما باید پدرش اجازه بدهد.

در صورتیکه پدر فوت کرده باشد،پدربزرگ پدری باید این اجازه را بدهد.

گاهی اوقات اتفاق میفتد که یک دختر با یک پسر دوست هستند و پدر دختر بدون اینکه دلیل منطقی داشته باشد،با ازدواج این دو نفر مخافت میکند.

دختر میتواند در صورتیکه پدرش بدون داشتن دلایل منطقی (مثل اعتیاد پسر) با ازدواج این دختر و پسر مخالفت کند،از دادگاه اجازه ازدواج را دریافت کند.

:Published Date:7/21/2024 9:29:57 AM
تلفن تماس فوری دفتر طلاق اسماعیل آباد,دفتر ازدواج اسماعیل آباد